Naše firma se specializuje především v
  projekční činnosti v odvětví elektro :
 
    Potravinářský průmysl
    Stavební průmysl
    Jednoúčelové stroje
    Radiotelekomunikace
    Fotovoltaika
    Regulační jednotka
    Solární ventilační panel
   
   

   
   
   
   
ÚVOD REFERENCE KONTAKT
AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO tenisový kurt Komárov
 
Energetický regulační úřad koncem listopadu zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2009 ...
 
 

 

      FOTOVOLTAIKA :
   
  Od roku 2006 se také zabýváme projektováním a realizacemi fotovoltaických systémů a elektráren (FVS, FVE)
  dodávkami fotovoltaických panelů a komponentů
  řešením napájení průmyslových aplikací i elektrifikací míst bez elektrické energie.
  zpracování projektové dokumentace všech stupňů, od územního rozhodnutí až k realizační dokumentaci
  zpracování rozpočtů a specifikací
  poradenství a technická podpora
   
 

 

 

Fotovoltaika (FV) je obor, který se zabývá přímou přeměnou slunečního záření na elektrickou energii. Už sám název složený ze slov "foto" a "volt" odkazuje na vazbu mezi světlem a elektřinou. Sluneční energie dopadající na zem představuje celkem asi 1 540 000 000 000 000 000kwh/rok. To je15000krát více, než celosvětová spotřeba proudu. Sluneční paprsek se skládá z nepředstavitelně malých částic fotonů. Je nutné si uvědomit, že fotovoltaika je dynamicky se rozvíjející odvětví na světě. V roce 1997 byl meziroční nárůst dodávek 38%. Průměrný roční nárůst od roku 1990 je 15%. Fotovoltaiku objevil Alexander v Edmond Becquerel roce 1839. V roce 1958 se poprvé použilo fotovoltaických článků pro výrobu energie v kosmických programech a od té doby se staly jejich nedílnou součástí  

 

   
     
  1. Solární články

 
  2. Fotovoltaický modul  
  3. Tenkovrstvé články  
  4. Měnič  
  5. Druh připojení  
  6. Výkupní cena  
  7. Odhad výrobny z fotovoltaického systému  
  8. Žádosti  
  9. Podmínky připojení  
     

   
       DRUH PŘIPOJENÍ :
     
 

Zelený bonus

 
 

 

Vyrobená energie je zpracována žadatelem a přebytek el. energie, je dodán do distribuční sítě (ČEZ, PRE, E.ON)
Za vyrobenou energii je fakturační částka 11,91 Kč / kWh
Přebytek el. energie je fakturován v rozmezí od 0,65 – 1 Kč / kWh
Pokud je veškerá vyrobená energie spotřebována žadatelem (výrobcem), tak že žadatel neodebírá žádnou energii
  z distribuční soustavy, potom žadatel neplatí za příchozí elektřinu z distribuční soustavy.
Odpadá vytvoření nového odběrného místa (elektroměrový rozváděč)
Odpadá sazba přívodního jističe
Odpadá vytvoření nové přípojkové skříně
   
  Schéma zapojení – zelený bonus
 
 
 

Přímý prodej

 

 

Vyrobená energie je dodávána do distribuční sítě (ČEZ, PRE, E.ON)
Za vyrobenou energii je fakturační částka 12,79 Kč / kWh
Energii pro vlastní spotřebu je odebírána z distribuční sítě, za kterou se platí dle sazebníku distribuce
Vytvoření nového odběrného místa (elektroměrový rozváděč – hranice pozemku, trvale přístupná pro techniky distribuce)
Sazba přívodního jističe za 1A / 500 Kč, dle sazebníku distribuce
Vytvoření nové přípojkové skříně
   
  Schéma zapojení – přímý prodej
     
 
 

© AS-Elektro 2009 - all rights reserved

[CNW:Counter]