Naše firma se specializuje především v
  projekční činnosti v odvětví elektro :
 
    Potravinářský průmysl
    Stavební průmysl
    Jednoúčelové stroje
    Radiotelekomunikace
    Fotovoltaika
    Regulační jednotka
    Solární ventilační panel
   
   

   
   
   
   
ÚVOD REFERENCE KONTAKT
AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO tenisový kurt Komárov
 
Energetický regulační úřad koncem listopadu zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2009 ...
 
 

 

      FOTOVOLTAIKA :
   
  Od roku 2006 se také zabýváme projektováním a realizacemi fotovoltaických systémů a elektráren (FVS, FVE)
  dodávkami fotovoltaických panelů a komponentů
  řešením napájení průmyslových aplikací i elektrifikací míst bez elektrické energie.
  zpracování projektové dokumentace všech stupňů, od územního rozhodnutí až k realizační dokumentaci
  zpracování rozpočtů a specifikací
  poradenství a technická podpora
   
 

 

 

Fotovoltaika (FV) je obor, který se zabývá přímou přeměnou slunečního záření na elektrickou energii. Už sám název složený ze slov "foto" a "volt" odkazuje na vazbu mezi světlem a elektřinou. Sluneční energie dopadající na zem představuje celkem asi 1 540 000 000 000 000 000kwh/rok. To je15000krát více, než celosvětová spotřeba proudu. Sluneční paprsek se skládá z nepředstavitelně malých částic fotonů. Je nutné si uvědomit, že fotovoltaika je dynamicky se rozvíjející odvětví na světě. V roce 1997 byl meziroční nárůst dodávek 38%. Průměrný roční nárůst od roku 1990 je 15%. Fotovoltaiku objevil Alexander v Edmond Becquerel roce 1839. V roce 1958 se poprvé použilo fotovoltaických článků pro výrobu energie v kosmických programech a od té doby se staly jejich nedílnou součástí  

 

   
     
  1. Solární články

 
  2. Fotovoltaický modul  
  3. Tenkovrstvé články  
  4. Měnič  
  5. Druh připojení  
  6. Výkupní cena  
  7. Odhad výrobny z fotovoltaického systému  
  8. Žádosti  
  9. Podmínky připojení  
     

   
       TENKOVRSTVÉ ČLÁNKY :
     
 

V tenkovrstvých solárních článcích je fotoaktivní polovodič nanesen v tenké vrstvě na podklad (libovolný, nejčastěji sklo). Používané polovodiče jsou amorfní křemík, CIS nebo CdTe, které díky své vysoké absorpci slunečního záření umožňují vytvářet fotoaktivní vrstvy tenké až 0,001mm. Tyto polovodiče navíc tolerují vyšší obsah příměsí, což zároveň s malou spotřebou materiálu vede k výrobním úsporám. Zároveň je možná vysoce automatizovaná a rychlá výroba. Velikost tenkovrstvých článků je omezena pouze možnostmi výrobních technologií, teoreticky je lze nanést na libovolně veliký podklad. Zadní kontakt je kovový a neprůhledný, přední kontakt tvoří vysoce průhledné vodivé oxidy kovů. Takové řešení umožňuje výrobu velmi tenkých transparentních FV modulů. Při výrobě je nejprve vytvořen tzv. "surový" modul - několik článků ve tvaru dlouhého úzkého pásu spojených v řadách na příslušném podkladu. Surový modul je zapouzdřen (EVA fólie) a svrchu opatřen ochrannou vrstvou, např. sklem. Tenkovrstvé články mají účinnost 5-9%, ale jsou méně než krystalické články náchylné na stínění a v podmínkách s nízkou intenzitou slunečního záření u nich nenastává tak výrazný pokles výkonu.

 
     
 
 

© AS-Elektro 2009 - all rights reserved

[CNW:Counter]