v
  Naše firma se specializuje především v
  projekční činnosti v odvětví elektro :
 
    Potravinářský průmysl
    Stavební průmysl
    Jednoúčelové stroje
    Radiotelekomunikace
    Fotovoltaika
    Regulační jednotka
    Solární ventilační panel
   
   

   
   
   
   
ÚVOD REFERENCE KONTAKT
AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO tenisový kurt Komárov
 
Energetický regulační úřad koncem listopadu zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2009 ...
 
 

 

      FOTOVOLTAIKA :
   
  Od roku 2006 se také zabýváme projektováním a realizacemi fotovoltaických systémů a elektráren (FVS, FVE)
  dodávkami fotovoltaických panelů a komponentů
  řešením napájení průmyslových aplikací i elektrifikací míst bez elektrické energie.
  zpracování projektové dokumentace všech stupňů, od územního rozhodnutí až k realizační dokumentaci
  zpracování rozpočtů a specifikací
  poradenství a technická podpora
   
 

 

 

Fotovoltaika (FV) je obor, který se zabývá přímou přeměnou slunečního záření na elektrickou energii. Už sám název složený ze slov "foto" a "volt" odkazuje na vazbu mezi světlem a elektřinou. Sluneční energie dopadající na zem představuje celkem asi 1 540 000 000 000 000 000kwh/rok. To je15000krát více, než celosvětová spotřeba proudu. Sluneční paprsek se skládá z nepředstavitelně malých částic fotonů. Je nutné si uvědomit, že fotovoltaika je dynamicky se rozvíjející odvětví na světě. V roce 1997 byl meziroční nárůst dodávek 38%. Průměrný roční nárůst od roku 1990 je 15%. Fotovoltaiku objevil Alexander v Edmond Becquerel roce 1839. V roce 1958 se poprvé použilo fotovoltaických článků pro výrobu energie v kosmických programech a od té doby se staly jejich nedílnou součástí  

 

   
     
  1. Solární články

 
  2. Fotovoltaický modul  
  3. Tenkovrstvé články  
  4. Měnič  
  5. Druh připojení  
  6. Výkupní cena  
  7. Odhad výrobny z fotovoltaického systému  
  8. Žádosti  
  9. Podmínky připojení  
     

   
       FOTOVOLTAICKÝ MODUL :
     
  FV moduly jsou vytvořeny zapouzdřením sérioparalelně pospojovaných solárních článků. Forma zapouzdření je zvolena dle zamýšleného použití a účelem zapouzdření je ochrana článků před mechanickým namáháním, vlivy počasí a vlhkostí. Pro zapouzdření, které zároveň články elektricky izoluje, se používají následující materiály:  
     
  EVA fólie (ethylen vinil acetát)  
  Teflon  
  Litá pryskyřice  
     
 

Způsob zapouzdření je podobný u krystalických i tenkovrstvých článků. Pro zadní kryt (podklad) FV modulů může být použito sklo či tenké vrstvy na bázi kovů nebo plastů, pro přední kryt se používá vysoce propustné a odolné tzv. „solární“ sklo či tenké transparentní ochranné vrstvy. Výjimkou je zapouzdření do Teflonu, které již nevyžaduje další přední ochrannou vrstvu. Běžnou součástí modulů je také ztužující rám uzpůsobený ke kotvení na podpůrnou konstrukci a kontakty pro připojení kabeláže. Pro ploché FV moduly se používá označení panely.

 
 
  Kombinací jednotlivých typů článků, způsobů zapouzdření a rámování lze vytvořit širokou škálu FV modulů pro různé aplikace  
 
 

Antireflexní vrstva : Účelem antireflexní vrstvy (AR) je minimalizovat optické ztráty článku. Jejím druhotným efektem je charakteristické zbarvení krystalických křemíkových článků ve škále od modré po černou barvu. Takové články jsou nejúčinnější, nicméně změnou tloušťky AR je možné dosáhnout široké škály barev článků. V současné době jsou vyráběny zelené, zlaté, hnědé a fialové. Vynecháním AR zůstává barva článků šedostříbrná. Daní za "barevnost" je snížení účinnosti, na druhou stranu barevné články nabízejí více možností architektům při fasádních a dalších stavebních aplikacích.

 
 
 
 
 
     
 

© AS-Elektro 2009 - all rights reserved

[CNW:Counter]