Naše firma se specializuje především v
  projekční činnosti v odvětví elektro :
 
    Potravinářský průmysl
    Stavební průmysl
    Jednoúčelové stroje
    Radiotelekomunikace
    Fotovoltaika
    Regulační jednotka
    Solární ventilační panel
   
   

   
   
   
   
ÚVOD REFERENCE KONTAKT
AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO AS-ELEKTRO tenisový kurt Komárov
 
Energetický regulační úřad koncem listopadu zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2009 ...
 
 

 

      FOTOVOLTAIKA :
   
  Od roku 2006 se také zabýváme projektováním a realizacemi fotovoltaických systémů a elektráren (FVS, FVE)
  dodávkami fotovoltaických panelů a komponentů
  řešením napájení průmyslových aplikací i elektrifikací míst bez elektrické energie.
  zpracování projektové dokumentace všech stupňů, od územního rozhodnutí až k realizační dokumentaci
  zpracování rozpočtů a specifikací
  poradenství a technická podpora
   
 

 

 

Fotovoltaika (FV) je obor, který se zabývá přímou přeměnou slunečního záření na elektrickou energii. Už sám název složený ze slov "foto" a "volt" odkazuje na vazbu mezi světlem a elektřinou. Sluneční energie dopadající na zem představuje celkem asi 1 540 000 000 000 000 000kwh/rok. To je15000krát více, než celosvětová spotřeba proudu. Sluneční paprsek se skládá z nepředstavitelně malých částic fotonů. Je nutné si uvědomit, že fotovoltaika je dynamicky se rozvíjející odvětví na světě. V roce 1997 byl meziroční nárůst dodávek 38%. Průměrný roční nárůst od roku 1990 je 15%. Fotovoltaiku objevil Alexander v Edmond Becquerel roce 1839. V roce 1958 se poprvé použilo fotovoltaických článků pro výrobu energie v kosmických programech a od té doby se staly jejich nedílnou součástí  

 

   
     
  1. Solární články

 
  2. Fotovoltaický modul  
  3. Tenkovrstvé články  
  4. Měnič  
  5. Druh připojení  
  6. Výkupní cena  
  7. Odhad výrobny z fotovoltaického systému  
  8. Žádosti  
  9. Podmínky připojení  
     

   
       SOLÁRNÍ ČLÁNKY :
     
 

Pro jednoduchost si vysvětlíme funkci čistého křemíkového solárního článku. Když si vzpomeneme na naší výuku fyziky, tak se nám vybaví, že křemík má ve své vnější elektronové vrstvě čtyři elektrony, které jsou vázány na atomové jádro, takzvané valenční elektrony. Fotony, tedy slu­neční světlo, pronikají do solárních článků a svou energii přenášejí na valenční elektrony. Elektron se poté uvolní od atomu křemíku a zanechá pozitivně nabitý atom.Aby volné elektrony proudily jedním směrem a tím vytvářely proud, musí mít přední a zadní strana článku rozdílnou polaritu.Atomy křemíku na přední straně jsou obklopeny malým množstvím atomů fosforu, které obsahují dodatečný valenční elektron. V článcích na zadní straně jsou přidány atomy boru, které mají valenční elektrony.Takto vzniklá nerovnováha mezi kladným a záporným pólem uvádí elek­trony do pohybu - vzniká proud. Mnoho těchto solárních článků uzavřených pohromadě za sklem nyní tvoří váš fotovoltaický modul (bod 2).

 
 
 
 

Solární článek dělíme na základní druhy:

 
     
 

Krystalické křemíkové články: nejdůležitějším materiálem pro výrobu krystalických solárních článků je křemík. Vedle kyslíku je to nejrozšířenější chemický prvek na zemi. V přírodě se nenachází v čistém stavu, ale chemicky vázaný v oxidu křemičitém. Z křemenného písku musí být nejprve tavením s uhelným práškem odloučen nežádoucí kyslík. Výsledkem je tzv. metalurgický křemík s čistotou 98%. Pro použití v elektronice je však dovolena pouze jedna miliardtina procenta nečistot, a proto je surový křemík dále chemicky čištěn. Výsledný vysoce kvalitní křemík je použit k výrobě článků.

 
     
 

Monokrystalické křemíkové články: pro pozemské využití jsou nejčastěji vyráběny Czochralskiho procesem, jehož výsledkem jsou válcové monokrystaly o průměru 0,3m a délce až několika metrů. Ty jsou řezány nejčastěji do osmistěnných tyčí a dále na plátky o tloušťce 0,3mm. Po vytvoření vrstev P a N dopováním a připojení zadního kontaktu jsou naneseny přední kontakty a antireflexní vrstva. Účinnost: 15-18%

Tvar: Závisí na způsobu řezání válcového monokrystalu - od kruhu po čtverec. Kruhové články jsou levnější, čtvercové se lépe uspořádávají do modulů. Velikost: nejčastěji 100x100mm, 125x125mm; poloměr 100, 125 nebo 150 mm. Struktura: homogenní Barva: tmavomodrá až černá s antireflexní vrstvou, šedá bez antireflexní vrstvy

 
     
 

Polykrystalické křemíkové články : jsou vyráběny odléváním a následným ochlazováním křemíkových ingotů. Vzniklé bloky jsou řezány na tyče a ty pak na plátky tloušťky 0,3mm. Plátky jsou dopovány, opatřeny zadním a předním kontaktem a antireflexní vrstvou.

Účinnost: 13-16%
Tvar: čtvercový
Velikost: nejčastěji 100x100mm, 125x125mm a 150x150mm
Struktura: Během lití jsou vytvořeny krystaly různých orientací, které po nařezání tvoří charakteristickou strukturu článků.
Barva: modrá s antireflexní vrstvou, šedostříbrná bez antireflexní vrstvy
 
     
     
 

© AS-Elektro 2009 - all rights reserved

[CNW:Counter]